Przeciwwybuchowe ex

http://www.lingualab.pl/branze/tlumaczenia-naukoweTłumaczenia z zakresu nauk ścisłych

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które obsługiwane jest dla urządzeń oraz systemów ochronnych czy ich fragmentów i części.

W związku ze znacznymi dysproporcjami w rozmiarze bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na wiele łatwiejszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do praktyki w obecnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dane są do funkcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w dziale ochrony i bezpieczeństwa gości na zajęciach, na jakich potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, winnym stanowić dosyć oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie biorą na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady produkcji i świadczenia tego rodzaju urządzeń. Dobrze na fakt Atex znajdziesz tu.