Nadwaga statyczna

Elektryczność statyczna jest niezmiernie męcząca i w wartości wszechobecna. Jej rozwiązania szczególnie w atmosferze zagrożonej wybuchem wysyłają do powstania iskry natomiast w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie dochodzi do 400 zdarzeń związanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, jednak ważna im w prosty sposób zapobiegać stosując proste urządzenia i technologie, które są skuteczne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i skupione w ciągu przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Chodzi do ostatniego punktu posłużyć się mocnym zaciskiem lub nowym niezawodnym połączeniem ochranianego urządzenia z dobrze dobranym kablem, odpowiednim do przewodzenia ładunku elektrycznego do odpowiedniego momentu uziemienia. Zasadą jest dobre wymieszanie z uziemieniem, że w tokach produkcyjnych takich wyrobów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi głównie do sprawie, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, mogą stanowić pokryte wieloma ich powierzchniami lub rdzą. W klubie z powyższym, osłabiają one chodzenie zacisków lub drugich form uziemiających wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, żeby potrafiły być brane w przestrzeniach zagrożenie wybuchem. Nie potrafią być pokryte materiałem służącym do powstawania iskrzenia w właściwych warunkach funkcji. W treści niebezpiecznej, o silnym zagrożeniu zapłonem i wybuchem potrzebne są regularne kontrole stanu narzędzi ludzi do uziemienia. W wyniku eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do nieprawidłowości i nieszczelności układów, w produkt czego przestaną one osiągać naszą wartość. Jest wówczas rzecz bezpośredniego zagrożenia dla personelu i pełnego zakładu. Dzięki postępowi technologie, można obecnie coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, jakie posiadają zintegrowany system kontroli. Urządzone są we wskaźniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologii i sztuce, w dobie wpływu na wzrost sprzedaży i obrotu, cała procedura jest gromadzona na jeszcze większych i sprawniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego owocem są późniejsze wyładowania. To chodzenie gościa i presja na jak najlepszy efekt zagraża bezpieczeństwu jego samego.